Crocosmia x crocosmiiflora

Crocosmia x crocosmiiflora: Propagación vexetativa. Moi estendida na costa, con comportamento claramente expansivo. Invade medios naturais como os ameneirais, onde pode formar horizontes monoespecíficos limitando outras especies autóctonas.

Crocosmia_x_crocosmiiflora 1

Un paisaje en cada paso