Bidens Aurea (té de horta)

Bidens Aurea (té, té de horta) : Propagación por sementes. Especie en expansión por diferentes tipos de hábitat. En ocasións forma poboacións abundantes que exclúen outras especies.

Copy of bidens aurea

Un paisaje en cada paso