O Camiño dos Faros no Parlamento: punto e final do intento de homologación

Hoxe O Camiño dos Faros chegou ao Parlamento de Galicia e hoxe tamén finaliza unha época da asociación. Un proxecto que sempre se quiso apartar da política, mais a política non foi quen de apartar del.

Hoxe o deputado Martín Seco (graciñas) do PSOE (o mesmo partido da Deputación de Valentín Garcia e Xosé Manuel Pequeño, aos que aínda non coñecemos a día de hoxe) fai varias preguntas ao goberno do PP nunha sesión na que curiosamente está ausente o representante do BNG da Costa da Morte.

Respostas as preguntas non houbo. Mais o plan, como podedes ver no vídeo, sí que o deixou claro a directora: Turismo da Xunta de Nava e do PP xunto a Turismo da Deputación de Regueira do BNG (e PSOE?), máis nonseicantos entes de estos «sostibles» e todas as mentes pensantes (onde estaban fai 8 anos?) van facer sua ruta de Ribadeo a A Guarda, tentando pisar O Camiño dos Faros, fusilando a marca asentada en toda Europa e aproveitándose do traballo da asociación.

Graciñas a todos por compartir esta fermosa e productiva singladura con nós…

Graciñas Nava Castro e todo o equipo
Graciñas Valentín García Formoso
Graciñas Xosé Regueira
Graciñas Xosé Manuel López Varela
Graciñas Federación polo esforzo.

Graciñas CMAT, ese chupete que puso a Xunta eiquí para dende o goberno non facer nada, nós non facer nada e ternos toda a vida botándonos as culpas uns aos outros de que non facemos nada.

Non é o mellor punto e final pero é o segundo mellor, porque non pode estar máis claro o bloqueo e o porqué. É o punto e final a calqueira intento de regularizar nada e unha volta ás orixes, das que nunca tiñamos que ter saído.

Un proxecto que, persoalmente ao que escribe, consumiume moito de todo. E que por min remataba eiquí.

Mais hai unha asociación que quere seguir pelexando pola sua terra e por un proxecto con alma. E elas e eles mandan.

Vémonos no camiño!


O CAMIÑO DOS FAROS NO PARLAMENTO: PUNTO Y FINAL AL INTENTO DE HOMOLOGACION

Hoy O Camiño dos Faros llegó al Parlamento de Galicia y hoy también acabamos una época de la asociación. Un proyecto que siempre se quiso apartar de la política.

Martín Seco (gracias) del PSOE (el mismo partido de la Diputación de Valentín Garcia y José Manuel Pequeño, a los que no conocemos a día de hoy) hace varias preguntas al gobierno del PP en una sesión en la que, curiosamente, está ausente el representante del BNG de la Costa da Morte.

Respuestas a las preguntas no hubo. Pero el plan, como podéis ver en el vídeo, está claro: la Xunta de Nava Castro y del PP con Turismo de la Diputación de Regueira del BNG (y PSOE?), nosecuantos entes de estos «sostenibles» y todas las mentes pensantes habidas y por haber (donde estaban hace 8 años?) van a hacer su ruta de Ribadeo a A Guarda, intentando pisar O Camiño dos Faros, fusilar la marca asentada en toda Europa y aprovechándose del trabajo de la asociacion.

Gracias a todos por compartir esta hermosa y productiva singladura con nosotros…
Gracias Nava Castro y todo el equipo
Gracias Valentín García Formoso
Gracias Xosé Regueira
Gracias Xose Manuel López Varela
Gracias Federación por el esfuerzo

Gracias CMAT, ese chupete que puso la Xunta aquí para desde el gobierno no hacer nada, nosotros no hacer nada y tenernos toda la vida echándonos las culpas los unos a los otros que no hacemos nada.

No es el mejor punto y final pero es el segundo mejor porque no puede estar más claro. Es el punto y final a cualquier intento de regularizar nada y una vuelta a los orígenes, de los que nunca debimos haber salido.

Un proyecto que, personalmente al que escribe, me consumió mucho de todo. Y que por mi se acababa aquí.

Pero hay una asociación que quiere seguir peleando por su tierra y por un proyecto con alma. Y ellas y ellos mandan.

Nos vemos en el camino!


THE FINAL POINT TO THE ATTEMPT OF THE HOMOLOGATION OF CAMIÑO DOS FAROS AS GR ROUTE

Today “O Camiño dos Faros” was at the Galician parliament.

Martín Seco – PSOE Party ( the same party as Valentín Formoso and José Manuel Pequeno (whom we do not even know to this day) who made several questions to the PP Party government in one session where Daniel Pérez, the representative of the BNG Party of the «Costa da Morte», is curiously absent.

The answer, as you can see in the video, is very clear and also the plan. The «Xunta de Galicia» of the PP Party and the Tourism department of the «Deputation», which is a mixed legislature of the PSOE and BNG parties, I don’t know how many of these are «sustainable» and all the thinking minds are going to make their own route from “Ribadeo” to “A Guarda” (Where were they 8 years ago?); They are trying to copy the brand and take advantage of the association´s work.

Thank you all for sharing this beautiful and productive journey with us…

Thank you Nava Castro
Thank you Valentín García Formoso
Thank you Xosé Regueira
Thank you Xose Manuel Varela
Thanks CMAT, that lollipop that they have here to do nothing and and it serves to blame us each other.

It is not the best final but it is the second-best one. It is the final of any attempt to regularize nothing and will take us again to the origins, from which we should never have left.

A project that, personally, consumed me a lot. And for me it ends here.

But there is an association behind all this and they want to continue fighting for their land, «Costa da Morte» and for a project with soul

See you in 2025!!!