I International Fam-Trip Camiño dos Faros

<<O Camiño dos Faros en KayakColaboradores>>

After 5 years of project and receiving many people from Europe who wanted to know this hiking route and its project, we was celebrate from September 21 to 26 the Internacional Fam-Trip O Camiño dos Faros.

During those days the participants did walk through the stages of the hands of their creators, who showed you the main attractions and all the magic that this route has.

We are a young route and a small and modest association. But we know that this Camiño dos Faros has a lot of future. And we are surte that fam-trip an experience that they will not forget in their lives.

Despois de 5 anos de proxecto e de recibir a moitas persoas de Europa que querían coñecer esta ruta e o traballo feito, do 21 ao 26 de setembro organizamos este  I Fam-Trip Internacional O Camiño dos Faros.

Durante estos días, os visitantes recorreron as etapas das mans dos creadores, quenes lle mostraron os principais atractivos e toda a maxia que ten esta ruta.

Somos unha ruta xove e unha asociación pequena e modesta. Pero sabemos que este Camiño dos Faros ten moito futuro. E estamos  seguros que foi unha experiencia que non olvidarán nas súas vidas.


VIDEO EXPEDITION

You can see the video of this fam-trip here

Eiquí podes ver o vídeo do Fam-Trip

VISITORS

Touroperators and travel agents, mass media, federations and trail managers… we create a very heterogeneous group of people, which ensures even more the quality of the experience. 

Touroperadores, axentes de viaxes, medios de comunicación, federacións e xestores de sendeiros… creamos un grupo moi heteroxéneo de persoas, co que garantimos ainda máis a calidade da experiencia. 

PARTNERS &  COLLABORATORS

For the development of this fam-trip we have our best collaborators, to whom we greatly appreciate the trust. If you want to participate in the next one, let us know.

Para o desenrolo deste fam-trip contamos cos nosos mellores colaboradores, aos que lle agradecemos moito a confianza. Se queres participar no próximo e mostrar o teu producto, avísanos.